Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Ogłoszenie o zamówieniu

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_44_2014_CNK_MG/ogloszenie_o_zamowieniu_oddzielenie_akustyczne.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_44_2014_CNK_MG/siwz-v1.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - druk OFERTA

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_44_2014_CNK_MG/Zalacznik_Nr_1_do_SIWZ_-_druk_Oferta.pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_44_2014_CNK_MG/Zalacznik_Nr_2_do_SIWZ_-_Oswiadczenie_art__22.pdf

Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz robót budowlanych

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_44_2014_CNK_MG/Zalacznik_Nr_3_do_SIWZ_-_Wykaz_wykonanych_robot_budowlanych.pdf

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_44_2014_CNK_MG/Zalacznik_Nr_4_do_SIWZ_-_Wykaz_osob.pdf

Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_44_2014_CNK_MG/Zalacznik_Nr_5_do_SIWZ_-_Oswiadczenie_ze_osoby_posiadaja_uprawnienia.pdf

Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust. 1

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_44_2014_CNK_MG/Zalacznik_Nr_6_do_SIWZ_-_Oswiadczenie_z_art___24.pdf

Załącznik nr 7 do SIWZ - Zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_44_2014_CNK_MG/Zalacznik_Nr_7_do_SIWZ_-_ZOBOWIAZANIE.pdf

Załącznik nr 8 do SIWZ - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (...)

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_44_2014_CNK_MG/Zalacznik_Nr_8_do_SIWZ_-_Oswiadczenie_z_art_24-ust__2_pkt_5.pdf

Załącznik nr 9 do SIWZ - Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza przeznaczyć do wykonania podwykonawcom (...)

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_44_2014_CNK_MG/Zalacznik_Nr_9_do_SIWZ_-_zakres_podwykonawstwa.pdf

Załącznik nr 10 do SIWZ - Wzór umowy

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_44_2014_CNK_MG/Zalacznik_Nr_10_do_SIWZ_-_wzor_umowy.pdf

Załączniki nr 11 do SIWZ

Branża Architektura - opis

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_44_2014_CNK_MG/Zalacznik_nr_11_do_SIWZ_-_Branza_Architektura_-_Opis.pdf

CNK_przeszklenie 01_parter

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_44_2014_CNK_MG/Zalacznik_nr_11_do_SIWZ_-_CNK_przeszklenie_01_I_parter.pdf

CNK_przeszklenie_02_ I piętro

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_44_2014_CNK_MG/Zalacznik_nr_11_do_SIWZ_-_CNK_przeszklenie_02_I_pietro.pdf

CNK_przeszklenie 03_przekroje A0_B0

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_44_2014_CNK_MG/Zalacznik_nr_11_do_SIWZ_-_CNK_przeszklenie_03_I_przekroje_A0_B0.pdf

CNK_przeszklenie 04_przekroje A1_B1

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_44_2014_CNK_MG/Zalacznik_nr_11_do_SIWZ_-_CNK_przeszklenie_04_I_przekroje_A1_B1.pdf

CNK_przeszklenie 05_ D parter

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_44_2014_CNK_MG/Zalacznik_nr_11_do_SIWZ_-_CNK_przeszklenie_05_D_parter.pdf

CNK_przeszklenie 06_D piętro

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_44_2014_CNK_MG/Zalacznik_nr_11_do_SIWZ_-_CNK_przeszklenie_06_D_pietro.pdf

CNK_przeszklenie 07_P_parter

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_44_2014_CNK_MG/Zalacznik_nr_11_do_SIWZ_-_CNK_przeszklenie_07_P_parter.pdf

CNK_przeszklenie 08_P_piętro

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_44_2014_CNK_MG/Zalacznik_nr_11_do_SIWZ_-_CNK_przeszklenie_08_P_pietro.pdf

CNK_przeszklenie 09_P_przekroje A0-B0

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_44_2014_CNK_MG/Zalacznik_nr_11_do_SIWZ_-_CNK_przeszklenie_09_P_przekroje_A0_B0.pdf

CNK_przeszklenie 10_P_przekroje A1-B1

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_44_2014_CNK_MG/Zalacznik_nr_11_do_SIWZ_-_CNK_przeszklenie_10_P_przekroje_A1_B1.pdf

CNK_przeszklenie 11_P_detale_konstr.

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_44_2014_CNK_MG/Zalacznik_nr_11_do_SIWZ_-_CNK_przeszklenie_11_P_detale_konstr.pdf

Załączniki nr 12 do SIWZ

dokumenty projektanta

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_44_2014_CNK_MG/Zalacznik_nr_12_do_SIWZ_-_dokumenty_projektanta.pdf

okładka skan

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_44_2014_CNK_MG/Zalacznik_nr_12_do_SIWZ_-_okladka_skan.pdf

PW_CNK_opis_rev B

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_44_2014_CNK_MG/Zalacznik_nr_12_do_SIWZ_-_PW_CNK_opis_revB.pdf

PW_CNK_plany_SB i KD_rzuty

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_44_2014_CNK_MG/Zalacznik_nr_12_do_SIWZ_-_PW_CNK_plany_SBiKD_rzuty.pdf

PW_CNK_plany_SB i KD_schemat

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_44_2014_CNK_MG/Zalacznik_nr_12_do_SIWZ_-_PW_CNK_plany_SBiKD_schemat.pdf

PW_CNK_SSP_PIETRO rzut

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_44_2014_CNK_MG/Zalacznik_nr_12_do_SIWZ_-_PW_CNK_SSP_PIETRO_Rzut.pdf

Załączniki nr 13 do SIWZ

FP-O-1

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_44_2014_CNK_MG/Zalacznik_nr_13_do_SIWZ_-_FP-0-1.pdf

FP-0-2

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_44_2014_CNK_MG/Zalacznik_nr_13_do_SIWZ_-_FP-0-2.pdf

proj. wyk. inst. sanit.

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_44_2014_CNK_MG/Zalacznik_nr_13_do_SIWZ_-_proj_wyk_inst_sanit.pdf

Załącznik nr 14 do SIWZ - przedmiar robót

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_44_2014_CNK_MG/Zalacznik_nr_14_do_SIWZ_-_przedmiar_robot.pdf

Załącznik nr 15 do SIWZ - STWiORB - Branża Budowlana

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_44_2014_CNK_MG/Zalacznik_nr_15_do_SIWZ_-_STWiOR_-_branza_budowlana.pdf

Załącznik nr 16 do SIWZ - STWiORB - Branża Instalacyjna (teletechniczna)

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_44_2014_CNK_MG/Zalacznik_nr_16_do_SIWZ_-_STWiOR_-_branza_instalacyjna__teletechniczna_.pdf

Załącznik nr 17 do SIWZ - STWiORB - Branża Sanitarna

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_44_2014_CNK_MG/Zalacznik_nr_17_do_SIWZ_-_STWiOR-_branza_sanitarna.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_44_2014_CNK_MG/Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_44_2014_CNK_MG/Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf