Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Produkcja i dostawa materiałów i systemów promocyjno-informacyjnych związanych z potrzebami placówek SOWA w 2023 roku

DZP.260.51.2023.JG.

Postępowania jest prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji

Link do postępowania:

https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,137483,a56ec0e59c74266c0b505efdadf61edb.html

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach inicjatywy SOWA. Inicjatywa „SOWA - Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności” finansowana jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki, na podstawie umowy Nr 1/CNK-SOWA/2021 z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie uruchomienia przez Centrum Nauki Kopernik 32 lokalnych Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA) w latach 2021-2025