Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Usługa szkoleniowa z zakresu pierwszej pomocy i BHP dla współpracowników - edukatorów

DZP.261.8.2024.MJ

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie