Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

DZIAŁ BADAŃ CENTRUM NAUKI KOPERNIK POSZUKUJE:

KOORDYNATORKI/A REALIZACJI BADAŃ w projekcie badawczym realizowanym przez Centrum Nauki Kopernik i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


Dział Badań Centrum Nauki Kopernik poszukuje współpracowniczki/współpracownika, która/y wesprze proces organizacji projektu badawczego „Photon”. Do zadań koordynatora/koordynatorki będzie należało:

Organizacja procesu rekrutacji (prowadzenie harmonogramu działań badawczych, umawianie badanych i badaczy, przekazanie i odbiór sprzętu, zajmowanie się sprawami bieżącymi związanymi z badaniem)

 

Szukamy osoby, która posiada:

• udokumentowane doświadczenie w organizacji i koordynacji projektów badawczych;

• znakomite umiejętności organizacji i planowania pracy własnej i innych osób;
• świetne umiejętności interpersonalne i wysoką kulturę osobistą;
• znajomość narzędzi wspierających organizację pracy (Pakiet Office, Doodle, Google sheets, itp.);
• znajomość etyki badań społecznych i psychologicznych.

Mile widziane:

• zainteresowanie badaniami z zakresu psychologii, socjologii i learning studies w obszarze edukacji nieformalnej,
• wykształcenie z zakresu nauk społecznych, psychologii.

Proponujemy:

• zatrudnienie na umowę zlecenia w godzinach ustalonych z wybraną koleżanką lub kolegą w okresie między marcem a październikiem 2018 roku. Zakładamy, że praca zajmie około 25 godzin miesięcznie, w zależności od harmonogramu prac.

 

Wykonawca zostanie wybrany na podstawie kryterium ceny i doświadczenia.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie listu motywacyjnego, CV oraz proponowanej stawki godzinowej brutto na adres: katarzyna.potega@kopernik.org.pl wraz z dopiskiem „Działając na podstawie ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Dane osobowe będą przetwarzane przez Centrum w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko koordynatorki/a realizacji badań w projekcie badawczym z wykorzystaniem robota edukacyjnego Photon.”

Na zgłoszenia czekamy do 18 marca 2018 roku.