Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Usługa tłumaczenia na polski język migowy na wydarzeniach organizowanych przez Centrum Nauki Kopernik w 2024r.

DZP.261.118.2023.MJ

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe

Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie