Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Konkurs na przygotowanie projektów 4 lini PINS-ów na potrzeby Centrum Nauki Kopernik.

Zamówienie o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro.

Uwaga! Konkurs zostaje unieważniony.

Nowy termin składania prac konkursowych: do dnia 30.03.2020r. do 12:00.

========================================================================

Regulamin Konkursu

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Karta zgłoszenia

Wzór umowy

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o zmianie treści Regulaminu Konkursu z dn. 19.03.2020r.

========================================================================

Informacja o unieważnieniu Konkursu - 24.03.2020 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------