Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Wymiana i montaż układu stabilizacji ciśnienia węzła cieplnego w budynku Centrum Nauki Kopernik.

DZP.261.86.2023.MF

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie