Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Zamówienie numer OKI.261.14.2022

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi związanej z dostarczeniem, rozstawieniem, obsługą oraz demontażem oświetlenia oraz realizacją streamingu według scenariusza w sali audytoryjnej w Centrum Nauki Kopernik podczas organizowanej konferencji Pokazać Przekazać w terminie 26-27.08.2022 odbywającej się w siedzibie zamawiającego przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 w Warszawie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr. 1.

Termin przesłania zgłoszeń do 16.08.2022 do godziny 17:00.

Termin realizacji zamówienia: dnia 26.08.2022 w godz. 9:00 – 18:00 oraz dnia 27.08.2022 w godzinach 9:00 -17:00. Montaż w godzinach 9:00-17:00 w dniu 25.08.2022.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - protokół odbioru

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Odpowiedź na zapytanie

Odpowiedź na zapytanie 2

Informacja o wyborze oferty