Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Dostawa profili aluminiowych z akcesoriami dla Centrum Nauki Kopernik (2)

DZP.261.128.2023.JŚ

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie