Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Dostawa i wymiana wykładziny w Centrum Konferencyjnym Kopernik w budynku Centrum Nauki Kopernik.

DZP.261.54.2024.MF

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie