Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/900606

Nr postępowania: DZP.260.18.2024.KZ

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych samochodów z roku produkcji 2023 lub 2024 na potrzeby Centrum Nauki Kopernik- zamówienie z podziałem na 2 części:

a) Część nr 1: dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego kategorii M1, przystosowanego do przewozu 8 lub 9 osób na potrzeby Centrum Nauki Kopernik.

b) Część nr 2: dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, kategorii N1, na potrzeby Centrum Nauki Kopernik


Przedmiot zamówienia w zakresie części nr 1 finansowany jest w ramach Inicjatywa „SOWA - Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności” finansowana jest w ramach dotacji Ministra Nauki, na podstawie umowy Nr 1/CNK-SOWA/2021 z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie uruchomienia przez Centrum Nauki Kopernik 50 lokalnych Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA) w latach 2021-2028.

Przedmiot zamówienia w zakresie części nr 2 realizowany i finansowany jest w ramach wspólnego Programu Ministra Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą Nauka dla Ciebie. Program Nauka dla Ciebie finansowany jest w ramach dotacji Ministra Nauki na podstawie umowy z dnia 23 października 2023 r. Nr MEiN/2023/DPI/3079. W roku 2024 w ramach Programu Nauka dla Ciebie realizowane są działania „Naukobus”, „Planetobus”, „O matmo!” oraz 27. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.