Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Przedmiotem zamówienia o numerze WY.262.70.2022 jest dostawa elementów eksponatu wstęga Mobiusa, 2 szt. na potrzeby nowej wystawy matematycznej.

 

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach wspólnego Programu Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą Nauka dla Ciebie. Program Nauka dla Ciebie finansowany jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy z dnia 6 marca 2020 r. Nr 1/CNK-NAUKOBUS/2020. W ramach Programu Nauka dla Ciebie realizowane są działania „Naukobus” i „Planetobus” oraz zajęcia online.

Informacje o Programie: https://www.kopernik.org.pl/edukacja/nauka-dla-ciebie

Termin składania ofert upływa w dniu 25.07.2022 roku o godzinie 12:00.

Zapytanie ofertowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dokumentacja techniczna 

Formularz ofertowy

Informacja z otwarcia ofert

​Informacja o wyborze oferty