Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

WYMIANA CHŁODNIC ORAZ SILNIKÓW WENTYLATORÓW W WIEŻACH CHŁODNICZYCH NR 1-3 W BUDYNKU CENTRUM NAUKI KOPERNIK.

PZP.260.29.2022.KZ

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego za pośrednictwem elektronicznej Platformy pod adresem:
https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,87447,a6650c558a78043c3ccc19526304755b.html

Numer postępowania nadany przez platformę: Z2/75854.