Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Zapytanie ofertowe nr EDU.26.2.2021 na Usługę rejestracji audiowizualnej wydarzenia - Finał Cansat 2021.

Formularz ofertowy

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: esero@kopernik.org.pl do dnia 15.02.2021 (poniedziałek) g. 23:59

 

Edit 19.02.21, 16:18
Zapytanie zostało rozstrzygnięte. Protokół oceny zgloszeń znajduje się tutaj.