Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert: 19.12.2013 r. godz. 10:00!

Ogłoszenie o zamówieniu

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO_ZP_53_2013_CNK_JK/Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

SIWZ

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO_ZP_53_2013_CNK_JK/SIWZ.pdf

Wzór Umowy o przetwarzanie danych osobowych

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO_ZP_53_2013_CNK_JK/zal_nr_6_do_umowy_Wzor_umowy_o_przetwarzanie_danych_osobowych.doc

Załącznik nr 1 do SIWZ

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO_ZP_53_2013_CNK_JK/Zalacznik_nr_1_-_Projekt_rozswietlenia.pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO_ZP_53_2013_CNK_JK/Zalacznik_nr_2_-_Rzuty_rysunkow.pdf

Załącznik nr 3,4,5,7,8

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO_ZP_53_2013_CNK_JK/ZALACZNIKI_Nr_3_4_5_7_8_do_SIWZ.docx

Załącznik nr 6 do SIWZ

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO_ZP_53_2013_CNK_JK/ZALACZNIK_Nr_6_Wykaz_osob.doc

Załącznik nr 9 do SIWZ

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO_ZP_53_2013_CNK_JK/Zalacznik_nr_9_-_Wzor_Umowy.docx

Załącznik nr 10 do SIWZ

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO_ZP_53_2013_CNK_JK/Zalacznik_nr_10_-_Opis_sposobu_wykonania_montazu_opraw_oswietleniowych.docx

Bottom Row A

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO_ZP_53_2013_CNK_JK/Bottom_Row_A.JPG

Bottom Row B

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO_ZP_53_2013_CNK_JK/Bottom_Row_B.JPG

Bottom Row C

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO_ZP_53_2013_CNK_JK/Bottom_Row_C.JPG

Middle Row A

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO_ZP_53_2013_CNK_JK/Middle_Row_A.JPG

Middle Row B

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO_ZP_53_2013_CNK_JK/Middle_Row_B.JPG

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO_ZP_53_2013_CNK_JK/Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO_ZP_53_2013_CNK_JK/Odpowiedzi_na_pytania_II.pdf

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO_ZP_53_2013_CNK_JK/Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_-_internet.pdf