Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Kompleksowa dostawa wraz z wymianą akumulatorów, kondensatorów, wentylatorów do zasilacza UPS o mocy 200 kVA oraz dostawa wraz z wymianą kompletnego zasilacza UPS o mocy 2 kVA.

Nr postępowanie DZP.260.44.2023.MW.

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji.

Link do postępowania:

https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,121530,e632db173ce3bba53601a87465b0d690.html


Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:
Część nr 1: Dostawa i wymiana akumulatorów, kondensatorów, wentylatorów w zasilaczu UPS marki Fast Group typ Tajfun Eco Maxi o mocy 200kVA.
Część nr 2: Dostawa kompletnego nowego zasilacza UPS o mocy 2 kVA wraz z wymianą.
Przedmiotem zamówienia jest:
a) W ramach części nr 1 : kompleksowa dostawa i wymiana akumulatorów, kondensatorów oraz wentylatorów, w posiadanym i eksploatowanym przez Zamawiającego w budynku Centrum Nauki Kopernik w Warszawie ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, zasilaczu UPS marki Fast Group typ Tajfun Eco Maxi o mocy 200kVA,
b) W ramach części nr 2: kompleksowa dostawa nowego zasilacza i wymiana zasilacza UPS posiadanego i eksploatowanego przez Zamawiającego w budynku Centrum Nauki Kopernik w Warszawie ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, o mocy 2kVA.