Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Dostawy płynu do eksponatu "Mydlana ściana" dla Centrum Nauki Kopernik.

DZP.261.125.2023.MF

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie