Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Zakup materiałów do produkcji eksponatów w ramach inicjatywy SOWA

DZP.260.30.2023.JG

Tryb zamówienia : Zamówienie podstawowe bez negocjacji

Postępowania jest prowadzone za pośrednictwem Platformy zakupowej: 

https://kopernik.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html


Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach inicjatywy SOWA. Inicjatywa „SOWA - Strefa Odkrywania,
Wyobraźni i Aktywności” finansowana jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki, na podstawie umowy
Nr 1/CNK-SOWA/2021 z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie uruchomienia przez Centrum Nauki Kopernik 32
lokalnych Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA) w latach 2021-2025.