Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Wykonanie wielobranżowego projektu technicznego modernizacji szatni przy wejściu głównym do budynku Centrum Nauki Kopernik.

DZP.261.33.2024.MF

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie