Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Dostawa pakietu usług rocznego wsparcia producenta systemów informatycznych Microsoft w Centrum Nauki Kopernik.

Tryb: podstawowy bez możliwości negocjacji

DZP.260.41.2024.MSt


Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej pod adresem www:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/941014