Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Regulacja i korekta położenia szyb w biurach w budynku Centrum Nauki Kopernik

DZP.261.115.2023.MJ

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie