Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Dostawa wraz z uruchomieniem dwóch programatorów uniwersalnych na potrzeby Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w Centrum Nauki Kopernik.

DZP.262.22.2023.JŚ

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie.