Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Modernizacja przeszkleń w Centrum Konferencyjnym Kopernik budynku Centrum Nauki Kopernik

DZP.261.8.2024.MJ

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie