Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Wykonanie transkrypcji do pięciu filmów dla Planetarium Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

DZP.261.57.2023.MF

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie