Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/885615

Nr postępowania: DZP.260.4.2024.MW

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych - transport eksponatów do wskazanych przez Centrum Nauki Kopernik lokalizacji na terenie Polski.


Przedmiot zamówienia finansowany jest w ramach projektu SOWA. Inicjatywa „SOWA – Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności” finansowana jest w ramach dotacji Ministra Nauki, na podstawie umowy Nr 1/CNK-SOWA/2021 z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie uruchomienia przez Centrum Nauki Kopernik 50 lokalnych Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA) w latach 2021–2028.