Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH – TRANSPORT EKSPONATÓW DO SZEŚCIU WSKAZANYCH PRZEZ CENTRUM NAUKI KOPERNIK LOKALIZACJI NA TERENIE POLSKI etap II

PZP.260.33.2022.JG

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej pod adresem:

https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,90451,ee0fbae41b96c8e0ffbc0f8466290c5a.html


Przedmiot zamówienia realizowany jest  w ramach inicjatywa „SOWA - Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności” finansowana jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki, na podstawie umowy Nr 1/CNK-SOWA/2021 z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie uruchomienia przez Centrum Nauki Kopernik 32 lokalnych Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA) w latach 2021-2025.