Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Usługi tłumaczeń pisemnych: z języka polskiego na język angielski i ukraiński oraz z języka angielskiego i ukraińskiego na język polski w tym tłumaczenia przysięgłego dla Centrum Nauki Kopernik.

DZP.261.26.2023.MF

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie