Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Usługa nagrania ścieżki lektorskiej do 4 filmów w j. ukraińskim dla Planetarium Centrum Nauki Kopernik

DZP.261.8.2022.DP

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie