Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Dostawa zestawu 432 stołków na potrzeby Centrum Nauki Kopernik w ramach inicjatywy SOWA.

DZP.260.47.2024.MSt

Tryb: podstawowy bez możliowści negocjacji


Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej pod adresem www:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/945855

 


Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Inicjatywy „SOWA - Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności” finansowana jest w ramach dotacji Ministra Nauki, na podstawie umowy Nr 1/CNK-SOWA/2021 z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie uruchomienia przez Centrum Nauki Kopernik 50 lokalnych Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA) w latach 2021-2028.