Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Wsparcie dla urządzeń zabezpieczeń sieciowych Fortigate

DZP.261.22.2024.MJ

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie.