Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

 

WY.26.9.2019

 

Zapytanie ofertowe dot.

przeprowadzania badań w programie „Nauka dla Ciebie”

 


Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego - Obszar Badań Centrum Nauki Kopernik poszukuje współpracowników, którzy wesprą prowadzony przez instytucję projekt badawczy w ramach działania „Naukobus”.

„Naukobus” jest działaniem realizowanym w ramach wspólnego Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Centrum Nauki Kopernik pod nazwą „Nauka dla Ciebie”. Program finansowany jest w ramach dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy z dnia 4 stycznia 2019 r. Nr 1/CNK-NAUKOBUS/2019. W ramach Programu „Nauka dla Ciebie” realizowane są działania „Naukobus” i „Planetobus”.  

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Do zadań Wykonawcy będzie należała realizacja badań, w tym m.in.:

 • organizacja badań (prowadzenie harmonogramu działań badawczych, umawianie badanych i badaczy, przekazanie i odbiór sprzętu, zajmowanie się sprawami bieżącymi związanymi z badaniem);
 • realizacja badań (ankietowych, obserwacyjnych, wywiadów indywidualnych i grupowych), w tym badań z dziećmi;
 • przekazanie danych i sprawozdań merytorycznych w formie ustalonej przez Zlecającego (tabele, transkrypcje lub proste podsumowania).

 

KRYTERIA WYBORU WYKONAWCÓW

 

Szukamy osób, które posiadają:

 • doświadczenie w przeprowadzaniu badań z udziałem dzieci i młodzieży;
 • wykształcenie (lub ostatnie lata studiów) z zakresu psychologii, socjologii, pedagogiki, antropologii i nauk pokrewnych;
 • świetne umiejętności interpersonalne i wysoką kulturę osobistą;
 • znajomość narzędzi wspierających organizację pracy (Pakiet Office, Doodle, Google sheets, itp.);
 • znajomość etyki badań społecznych i psychologicznych.

Kryterium dopuszczającym do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym jest udokumentowane doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch badań lub koordynacji projektu edukacyjnego (w tym projekty studenckie) trwającego co najmniej 3 miesiące. 

Mile widziane:

 • zainteresowanie badaniami z zakresu psychologii, socjologii i learning studies w obszarze edukacji nieformalnej;

 

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

Proponujemy:

 • zatrudnienie na umowę zlecenie w godzinach ustalonych z wybranymi koleżankami lub kolegami w okresie między październikiem a grudniem 2019 roku;
 • zakładamy, że praca zajmie około 120 godzin miesięcznie, łącznie około 360 godzin w zależności od harmonogramu prac.

 

TERMIN I SPOSÓB PRZEKAZYWANIA ODPOWIEDZI 

 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie na adres aneta.gop@kopernik.org.pl:

 1. Życiorysu i/lub opisu doświadczenia w wymienionych powyżej obszarach,
 2. Proponowanych stawek godzinowych brutto dla poniższych usług:
  1. prace organizacyjne;
  2. przeprowadzanie badań;
  3. tworzenie sprawozdań i analiz.

Na zgłoszenia czekamy do 25 września 2019 roku.

Kryterium wyboru wykonawcy: 100 % cena.