Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Odnowienie licencji Macrium Reflect Technicals na 2024r. na potrzeby Centrum Nauki Kopernik

DZP.261.126.MJ

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe

Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie