Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Informacja o ogłoszeniu przesłanym do publikacji

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_75_2014_CNK_RL_-_Energia/Informacja_o_ogloszeniu_przeslanym_do_publikacji.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_75_2014_CNK_RL_-_Energia/Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

SIWZ wraz załącznikiem nr 1 (OPZ)

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_75_2014_CNK_RL_-_Energia/SIWZ_wraz_z_zalacznikiem_nr_1__OPZ_.pdf

Załączniki nr 2-7

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_75_2014_CNK_RL_-_Energia/Zalaczniki_nr_2-7.pdf

Modyfikacja treści SIWZ z dnia 25.11.2014 r.

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_75_2014_CNK_RL_-_Energia/Modyfikacja_tresci_SIWZ_z_dnia_25.11.2014_r..pdf

Załącznik nr 6 do SIWZ - Formularz Oferty - poprawiony

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_75_2014_CNK_RL_-_Energia/Zalacznik_nr_6_do_SIWZ_-_Formularz_Oferty_-_poprawiony.pdf

Załącznik nr 7 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy - poprawiony

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_75_2014_CNK_RL_-_Energia/Zalacznik_nr_7_do_SIWZ_-_Istotne_Postanowienia_Umowy_-_poprawiony.pdf

Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja SIWZ z dnia 18.12.2014 r.

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_75_2014_CNK_RL_-_Energia/Odpowiedzi_na_pytania_oraz_modyfikacja_SIWZ_z_dnia_18.12.2014_r..pdf

Załącznik nr 7 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy - poprawiony zgodnie z treścią pisma z dnia 18.12.2014 r.

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_75_2014_CNK_RL_-_Energia/Zalacznik_nr_7_do_SIWZ_-_Istotne_Postanowienia_Umowy_-_poprawiony_zgodnie_z_pismem_z_dnia_18.12.2014_r..pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_75_2014_CNK_RL_-_Energia/Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_tablica_ogl__internet_energia.pdf