Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A
Przygotowanie, dostarczenie i sprzedaż zestawów mebli do Majsterni Centrum Nauki Kopernik

PZP.260.40.2022.JG

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:

https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,93833,8c05df54569c9d8a1f7b0589afd9914f.html


Przedmiot zamówienia realizowany jest w części: Inicjatywa „SOWA - Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności” finansowana jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki, na podstawie umowy Nr 1/CNK-SOWA/2021 z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie uruchomienia przez Centrum Nauki Kopernik 32 lokalnych Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA) w latach 2021-2025.