Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Centrum Nauki Kopernik zbiera oferty na stworzenie systemu archiwizacji.

 

Prace będą podzielone na następujące zadania:

 1. Stworzenie Instrukcji kancelaryjnej w tym JRWA dla CNK oraz Instrukcji archiwalnej.
 2. Uzyskanie akceptacji w/w dokumentacji przez Archiwum Państwowe oraz uzupełnienie w/w dokumentacji o ew. rekomendacje Archiwum Państwowego.
 3. Przygotowanie propozycji wdrożenia funkcjonowania systemu archiwizacji w ramach struktury organizacyjnej CNK, wraz z rekomendacjami na 2018 rok.

Wykonanie zadań planowane w 2017 roku na podstawie umowy cywilnoprawnej.

 

Wymagania wobec wykonawcy:

Osoba fizyczna lub przedsiębiorca dysponujący osobą, która wykona faktyczne czynności i spełnia poniższe wymogi:

 • min. 3-letnie doświadczenie zdobyte na samodzielnym stanowisku o podobnym zakresie obowiązków, doświadczenie w pracy w Archiwum Państwowym będzie dodatkowym atutem
 • wykształcenie min. średnie i ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny, mile widziane ukończenie studiów wyższych magisterskich lub studiów zawodowych ze specjalnością archiwistyka lub zarządzanie dokumentacją współczesną
 • znajomość przepisów dot. zasobów archiwalnych i pokrewnych
 • skrupulatność i dokładność
 • umiejętność organizacji pracy
 • znajomość systemów i narzędzi wspierających pracę archiwisty

 

Oferty prosimy nadsyłać do 25 września 2017 r. na adres: monika.zakrzewska@kopernik.org.pl

 

Oferta powinna zawierać:

 1. CV
 2. Opis doświadczeń i kompetencji w zakresie tworzenia systemu archiwizacji
 3. Dokumenty potwierdzające wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły średniej i kursów szkoleń lub studiów wyższych)
 4. Cenę

 

 

„Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Niniejszym zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, a dane nie zostaną udostępnione podmiotom trzecim. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

 

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.