Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa hotelarska, organizacji noclegu wraz z kolacją i śniadaniem w ośrodkach hotelowych w Warszawie lub jej okolicach na noc z 22.10 na 23.10 oraz świadczenie usługi turystycznej polegającej na zapewnieniu możliwości zwiedzania Centrum Nauki Kopernik oraz Starego Miasta Warszawy w dniu 23.10.

Przedmiot zamówienia finansowany jest w ramach wspólnego Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą „Nauka dla Ciebie”, w ramach którego realizowane są działania „Naukobus” i „Planetobus”.  Program „Nauka dla Ciebie” finansowany jest w ramach dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy z dnia 29 grudnia 2017 r. Nr 1/CNK-NAUKOBUS/2018.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2