Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Zamawiający
Centrum Nauki Kopernik
Wybrzeze Kościuszkowskie 20
00-390 Warszawa
Nip: 701 002 51 69
Zakres przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia są:
Usługi tłumacza z języka angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski do specjalistycznych tekstów naukowych, sprawozdawczych i informacyjnych (m.in. raporty naukowe i sprawozdawcze, publikacje naukowe i popularnonaukowe, opisy wystaw, wywiady z naukowcami).
Czas realizacji usługi tłumaczenia wraz z korektą językową lub korekty językowej tłumaczenia ustala się na nie dłuższy niż:

tryb zwykły tryb ekspresowy
do 2 stron – 1 dzień roboczy --------------
od 3 do 10 stron – 3 dni robocze od 3 do 10 stron – 1 dzień roboczy
od 11 do 50 stron – 5 dni roboczych od 11 do 50 stron – 2 dni robocze
powyżej 50 stron – wg indywidualnych wyliczeń powyżej 50 stron – wg indywidualnych wyliczeń

Terminy
Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie do dnia 31.12.2018 r.

Wymagania stawiane wykonawcy
• znajomość języka angielskiego, angielski jako język pierwszy będzie dodatkowym atrybutem (native speaker);
• znajomość zasad pisowni języka polskiego;
• doświadczenie w tłumaczeniu tekstów naukowych , popularnonaukowych i informacyjnych – w języku polskim i angielskim, w tym dużych tekstów powyżej 50 000 znaków
• znajomość specjalistycznej terminologii naukowej z zakresu nauk ścisłych, społecznych i humanistycznych – w języku polskim i angielskim;

Kryteria oceny Ofert i ich waga
Zamawiający zastosuje następujące kryterium:
 cena brutto za stronę przeliczeniową: 1800 znaków bez spacji – 100%

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie oferty wyceny wg wzoru nr 1. wraz z CV a na adres: malgorzata.adamska@kopernik.org.pl  z dopiskiem „Działając na podstawie ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Dane osobowe będą przetwarzane przez Centrum w celu przeprowadzenia rekrutacji na usługi tłumaczenia

Na zgłoszenia czekamy do 13 lutego 2018 roku do godz: 12:00

WZÓR NR 1.
Oferta cenowa.

tryb    zwykły                     Wycena netto dla 1 strony dla 1800 znaków bez spacji tryb ekspresowy         Wycena netto dla  1 strony dla 1800 znaków bez spacji
do 2 stron – 1 dzień roboczy   ------------------------  
od 3 do 10 stron – 3 dni robocze   od 3 do 10 stron – 1 dzień roboczy  

Imię i nazwisko oferenta
…………………………………………………………………………..
Telefon
………………………………………………………………………………..