Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Usługa wykonania audytu zewnętrznego projektu „Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik”

DZP.261.57.2024.DP

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie