Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2024 roku


Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2024 rok

Wersja nr 1 zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25 stycznia 2024 roku nr 2024/BZP 00067376/01/P