Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Znak sprawy: PZP.260.28.2022.JO

Przedmiotem zamówienia są produkcja i dostawa materiałów drukowanych na potrzeby projektów realizowanych przez Centrum Nauki Kopernik. Przedmiot zamówienia podzielony został na części.

  1. Część I: wykonanie elementów systemu informacji wizualnej wraz z wykonaniem projektu konstrukcji tablicy informacyjnej. 
  2. Część II: wykonanie drukowanych materiałów informacyjnych.
  3. Część III: wykonanie elementów tekstylnych do systemów informacyjnych.

 

Części będą realizowane z następujących projektów:

Część I: Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach inicjatywy SOWA. Inicjatywa „SOWA - Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności” finansowana jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki, na podstawie umowy Nr 1/CNK-SOWA/2021 z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie uruchomienia przez Centrum Nauki Kopernik 32 lokalnych Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA) w latach 2021-2025.

Część II: Przedmiot zamówienia finansowany jest w ramach wspólnego Programu Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą Nauka dla Ciebie. Program Nauka dla Ciebie finansowany jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy z dnia 6 marca 2020 r. Nr 1/CNK-NAUKOBUS/2020. W ramach Programu Nauka dla Ciebie realizowane są działania „Naukobus” i „Planetobus” oraz zajęcia online.

                Część III: na potrzeby działań własnych Centrum Nauki Kopernik ze środków własnych.

 


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest za pośrednictwem Platformy do elektronicznej obsługi zamówień, zwanej dalej „Platformą” dostępną pod adresem: https://kopernik.logintrade.net/

Indywidualny adres niniejszego postępowania:

           https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,83792,fe090924f08bdaa569f4e6fcc1a70484.html