Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Świadczenie usług taksówkowych w systemie bezgotówkowym dla Centrum Nauki Kopernik.

DZP.261.120.2023.MF

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie