Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pośrednictwa w zakresie rezerwacji i zakupu usług hotelowych w kraju i za granicą na potrzeby Centrum Nauki Kopernik. Link do postępowania : https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,145838,8ed83da6bcf385c21a5ed6840d457ff7.html Przedmiot zamówienia realizowany i finansowany jest w części w ramach wspólnego Programu Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą Nauka dla Ciebie. Program Nauka dla Ciebie finansowany jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy z dnia 23 października 2023 r. Nr MEiN/2023/DPI/3079. W roku 2024 w ramach Programu Nauka dla Ciebie realizowane są działania „Naukobus”, „Planetobus”, „O matmo!” oraz 27. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.