Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Przedłużenie oraz zakup nowych licencji na oprogramowanie Adobe na potrzeby Centrum Nauki Kopernik


DZP.261.32.2024.JŚ

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie