Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Usługa druku i dostawa materiałów promocyjnych Tryb: zapytanie o cenę; PZP/ZP/16/2018/CNK/AMI;

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 27.04.2018r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 19.04.2018r