Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Produkcja i dostawa materiałów i systemów promocyjno-informacyjnych związanych z potrzebami placówek SOWA w 2022 roku.

Tryb: podstawowy bez możliwości negocjacji; DZP.260.75.2022.JG

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej pod adresem www:

https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,109014,32643f1537e11a81… 


Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Inicjatywy „SOWA - Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności” finansowana jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki, na podstawie umowy Nr 1/CNK-SOWA/2021 z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie uruchomienia przez Centrum Nauki Kopernik 32 lokalnych Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA) w latach 2021-2025.