Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Usługa zaprojektowania i wykonania scenografii w namiocie Centrum Nauki Kopernik na potrzeby 27 Pikniku Naukowego

DZP.261.42.2024.MJ

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie