Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów systemu do prowadzenia pokazów laserowych w Planetarium Centrum Nauki Kopernik

Postępowania jest prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji

Link do postępowania :

https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,135562,74530667b68ec600e1d212e3d65c5fc4.html

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w:

a) załączniku nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

b) załączniku nr 2 projektowane postanowieniach umowy.

Przedmiot zamówienia realizowany i finansowany jest w ramach wspólnego Programu Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą Nauka dla Ciebie. Program Nauka dla Ciebie finansowany jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy z dnia 6 marca 2020 r. Nr 1/CNK-NAUKOBUS/2020. W roku 2023 w ramach Programu Nauka dla Ciebie realizowane są działania „Naukobus”, „Planetobus”, „O matmo!” oraz 26. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.