Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Kompleksowa obsługa wydarzenia - Kampanii Startowej CanSat 2021 wraz z zapewnieniem startu rakiety w dniach 26 - 28 marca 2021 roku.

Tryb: art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

=======================================================

 

Zapytanie ofertowe z dn. 7.10.2020r.

zał. 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (plik zip7)

zał. 2 - formularz oferty

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego z dn. 14.10.2020r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert z dn. 28.10.2020r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 2.11.2020r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o udzieleniu zamówienia z dn. 11.12.2020r.

=======================================================