Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie koncepcji identyfikacji wizualnej 12. Festiwalu Przemiany oraz produkcja materiałów promocyjnych, informacyjnych i reklamowych z wykorzystaniem rozwiniętej koncepcji graficznej.

Znak sprawy:  PIK.261.9.2022

Termin składania ofert: 13 lipca 2022, do godz. 17:00

Treść zapytania ofertowego


Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Wyjaśnienie treści zapytania ofertoweg - 7.07.2022

Wyjaśnienie treści zapytania ofertoweg - 11.07.2022

Załącznik nr 3 (wersja edytowalna)

Załącznik nr 4 (wersja edytowalna)

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty