Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie majątkowe wraz z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie komunikacyjne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków podczas podróży zagranicznych

Nr postępowania PZP.260.43.2022.MN

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji za pośrednictwem elektronicznej Platformy pod adresem:

https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,95007,f35ba323665e03418fcd89c23d77a6ad.html